Blay

Rapid Prototyping III - RepRap

I toppen av pyramiden av spännande projekt inom rapid prototyping finner vi RepRap. Målet med RepRap är att skapa en självreplikerande maskin i den bemärkelsen att den ska vara kapabel att printa alla de delar som behövs för att bygga en klon av sig själv. Det skulle innebära att antalet RepRaps kan spridas decentraliserat och därmed exponentiellt. RepRap är också väldigt tillgänglig med en materialkostnad i dagsläget på $500 och materialet den printar är biologiskt nedbrytbar plast extraherad från majs. Tanken med detta är att en RepRap ska kunna skeppas till individer eller gemenskaper utan stor kapitalinvestering för att sedan på plats kunna skapa nya RepRaps och därigenom kunna tillverka många de artefakter som behövs i det vardagliga livet utan stora investeringar. Reservdelar kan också tillverkas på plats utan frakt var man än befinner sig med hjälp av ritningar som laddas ner digitalt. En OLPC för personlig tillverkning. Potentialen finns alltså hos RepRap och liknande projekt att via viral spridning skifta tillverkningen från en baserad på patenterade, stänga produkter till en med opatenterad, distribuerad tillverkning med öppna specifikationer. Skoj! Dessutom skulle det innebära att presentproblem blir för evigt lösta då det går att tillverka eller modifiera objekt så de är individuellt estetiskt tilltalande, situationsanpassat funktionella och innehåller en lagrad personlig relation till mottagaren. Värt att fundera på vilka relationer vi kommer att få till reprapade objekt, köpta objekt och äldre objekt från pre-repraptiden. Genom att flytta ut delar av tillverkningsprocessen till utkanterna av produktionsnätverket skapas samma “World of Ends” som internet har beskrivits som där smartheten och flexibiliteten ligger i utkanterna av nätverket och där flexibilitet och beräkningsbarhet blir mycket kraftigare än en centraliserad produktionsapparat någonsin kan stödja. Givetvis kommer vi få se hybrider av öppna och stängda, centraliserade och decentraliserade produktionssätt. Här ligger det intressanta att undersöka. Objekt ihoppysslade av RepRap darwin-small