Blay

Rapid Prototyping I - personlig tillverkning

Hårdvara och digital information börjar närma sig varandra. 3d-skrivare störtdyker i pris och möjliggör en ny skön värld där former fildelas och din 3d-printer skriver ut en exakt replika. Se dig omkring och fundera i hur många objekt värdet ligger i att halvhårda material som plast formas på ett visst sätt. Både estetik och form i en mängd vardsgsföremål ligger i formgivningen. Rapid prototyping är designkonceptet att i varje steg av en produktdesign skapa en fysisk prototyp av den virtuella designen som kan användas för att testa eller visa upp produkten. Underförstått är också att det i varje del av designprocessen också kan komma feedback från användande och oväntade förslag från de som bara leker med prototypen. Tekniken används inom den mesta tillverkning som sker via formgivning av 3d-modeller, exempelvis bilindustrin. Rapid prototyping sker genom så kallad Solid freeform fabrication (SFF) vilket innebär tekniker for tillverkning av solida objekt genom att applicera energi eller materia till vissa specifik punkter i en rymd. Det kan till exempel röra sig om att med en laser (subtraktiv applicering av energi) skära ut en form i plexiglas eller att använda en 3d-printer som plottrar ut termoplast (additiv applicering av material). Allt efter instruktioner från vektorbaserad programvara. Nog om tekniken. Vad som är intressant är inte vad Audi gör i Ingolstadt utan att kostnaden för de här sakerna börjar komma ner i de nivåer där privatpersoner eller små sammanslutningar av människor har råd att skaffa grejerna. Precis som vi gått från stordatorer till laptops och från tryckpressar till skrivare finns möjligheten att gå från fabrik till personlig tillverkning.

2001 grundade en handfull professorer vid MIT (Massachusetts Institute > of Technology) Center for Bits and Atoms, CBA, med medel från National > Science Foundation. Centrets uppgift var och är att se vad som kommer > efter den digitala revolutionen. Vad de förutspår är en revolution > inom fabrikation, en förflyttning mot personlig tillverkning.

Det står att läsa på hemsidan för Fablab Sweden som ämnar öppna upp en serie FabLabs (fabrication labs såklart…) i Sverige i år, ett koncept som kommer från MIT:s CBA. Tanken är att ge individer möjlighet att klampa in där och tillverka vad som helt genom rapid prototyping. Tanken är att FabLabs ska bli hubbarna som kan sätta igång revolutionen mot personlig tillverkning. Ännu är en laserskärare lite väl dyr för en enskild person, men startar företag upp tjänster där man köper tid/material antingen på plats eller på nätet så är det inte så svårt att få inköpskostnaderna att gå runt. Redan idag finns dock alternativ för hemmasnickaren. Den sexigaste maskinen av dem alla är RepRap som jag tänkte ägna ett eget inlägg till. Men låt oss bara säga att det är ett projekt (i beta-stadie får väl sägas) för att skapa en självreplikerande (den ska kunna tillverka alla sina delar) 3d-printer där materialkostnaden idag inte ligger på mer än 500 dollars. Detta var en kort introduktion till koncepter. Del två kommer undersöka vilken inverkan maskiner som RepRap skulle kunna få