Blay

Bevara Internet Resurrected

Idag lyckades ett team på irc hitta och rädda den gamla siten bevarainternet.se som vars domän tagits över av SEO-maffian. Den fick ett nytt hem på bevarainternet.magnu.se.

Tanken med den här siten var att folk skulle skriva livsbetraktelser om vilken betydelse internet haft för formandet av deras personliga karaktär. Den innehöll också det här mellanspelet som jag baserade på ett stycke ur Artur Lundkvists bok “Det talande trädet” och det slog mig att det är en fin beskrivning av internet. En vildvuxen och snårig skog snarare än den släta och ordnade oceanen.

Skogen är det andra havet. Det hav i vilket människan vandrar. Detta hav kräver en annan typ av sjöfart än oceanens släta rum. Här måste man göra väg genom den snåriga, igenväxta och fuktiga vegetationen. Öppna ängar delar plats med underjordiska tunnlar.

Skogen omsluter alla arter, åtskiljer dem tillräckligt för att försona dem med varandra, insvepa dem i samma fred. Spåren korsar varandra i alla riktningar och alltid följs spåren av nya varelser, alltid växer där något i dem, levande sömmar genom skogens mantlar.

Vi besjunger skogarna, vårt ursprung och tillflykt, vårt mänskliga förråd; där skogen råder översvämmar och urartar inte människan, vänder sig inte mot sig själv i förintelsens raseri, känner sin begränsnings mått inför de högvuxna träden.

Bevara Internet

Design:
Ibi Kopimi Botani

Skribenter:
Alf Rehn
Christopher Kullenberg
Daniela Alba
Geraldine Juárez
Guido Zeccola
Johanna Nylander
Jussi Karlgren
Karl Palmås
Magnus a. Eriksson
Olle Lindgren
Seth Larsson