Blay

The Parasite

A ghost ship, crewed by cannibal rats, is reported to be heading towards the British Isles. ...

Unique Identifiers

Thought on using time-based Unique Identifiers as universal reference links ...

Piracy, Code and Law

Presentation about control, code, immaterialization and law and piracy as the disturbance of the flow of control. ...

Kurz om Luhmann

Läsanteckningar kring "Domination without a subject" av Robert Kurz ...

Falling Drones

What is the probability of getting hit in the head by a falling drone? ...

Avhopparna

Ett event har startats med nyårslöftet att hoppa av Facebook. ...

Recension av boken Things

Tidigare inlämningsuppgift om Things på min doktorandkurs blev underkänd eftersom den var alldeles för lång. Jag gjorde om och gjorde rätt och det blev en recension av boken istället ...

Harman-dag

Redogörelse för Harmans torsdags-föreläsningar i Göteborg ...

Hot Line Riot 17 September 1982

On September 17th 1982 a thousand young people gathered in the Rålambshovs park in Stockholm seemingly without purpose. The police attacked the crowd which threw stones back at them. Afterwards it was suggested that a bug in the phone system --- "The Hot Line" --- was responsible for the riot. 30 years later, it's time to give this event its proper place in the history of net politics. ...

Plain Text

Plain text som lätt medium och film som tungt medium ...

Heta linjen-upploppet 17 september 1982

Den 17e september 1982 samlades ett tusental ungdomar i Rålambshovsparken till synes utan syfte. Polis gick till attack och stenkastning utbröt. Man menade att en bugg i telefonsystemet -- "heta linjen" -- låg bakom upploppet. 30 år senare är det dags att ge denna händelse till rätta plats i nätpolitikens historia. ...

Arbetsdefiniton av cybersecurity

Försöker utröna vad som egentligen menas med cybersecurity och var dess gränser går i ett samhälle med allnärvarande datorsystem ...

Enabling Platforms

Fablabs och andra "enabling platforms" måste gå utanför sig själva och initiera större samhällsomvandlingar för att kunna lösa de problem med deltagande som de ställs inför. ...

Conspiracies for Good

Critical take on the philosophy of conspiracy from Julian Assange with examples from The Wire (includes SPOILERS). ...

On the Coming Golden Age of Open Hardware

Some trends that have up until now favored large, closed manufacturing could shift in the coming years and tilt the balance of power in favor of small scale open hardware. ...

P