Blay

Kvasi-objekten

Från boken The Parasite av Michel Serres kommer ett avsnitt om kvasi-objekten. Serres frågar sig vad det innebär att leva tillsammans, vad som skapar gemenskapen. Är gemenskapen; en grupp, klass och liknande, ett eget vara eller ett kluster av relationer. Det visar sig vara just detta kvasi-objekt, som på en gång är vara och relation, precis som parasiten. Kvasi-objektet är också ett kvasi-subjekt. Det som markerar ett subjekt som utan kvasi-objektet inte längre skulle vara subjekt. Serres tar exemplet bollsport (del av de gamla sporterna enligt Deleuze) där bollen fungerar som kvasi-objekt. Bollen är inte kroppens objekt utan kroppen är bollens subjekt. Den skicklige spelaren rör sig runt bollen, det är inte bollen som rör sig runt kroppen. Bollen är ett kvasi-subjekt i cirkulation och spelarna är reläer. Den som har bollen blir till subjekt, blir vittnet.  Gemenskapen skapas av kvasi-objektets cirkulation, ju mer intensiv, desto mer vävs gemenskapen samman, desto mer existens får kvasi-objektet. Den skapar relationerna i ett aktörs-nätverk. Bollen väver samman kollektivet, alla som deltar exponeras. “Vi” skapas av cirkulerandet av kvasi-objektet som skapar “Jag”. Att ge upp “Jag” till andra är vad som bildar “Vi”. Cirkulerandet av både ett vara och en relation. Att skjuta? Det är att ge upp jaget till ödet, till slumpen, till gud. Vi:et är inte summan av Jag:en utan något nytt som skapas av arv, eftergifter, tillbakadraganden och resigneringar av Jag:et. Ett vi är inte att ge upp “Jag” utan att cirkulera det, att ett jag ger upp Jaget till förmån för andras Jag. Visst skrivande innebär att ge upp jaget och överlåta det till andra genom att ge ut en text till andras granskning och kommentering. Annat skrivande vägrar att ge upp jaget och fortsätter att tala. Att cirkulera är något annat än att dela som innebär en helhet som alla tar del av samtidigt. En kopiering är närmare en cirkulering än en delning. Den intensifierar närvaro, inte samsas om den. Kvasi-objektets cirkulation skapar något mer än bara ett emergent fenomen som uppstår mellan utbyte av enskilda eniteter. Förutom detta så cirkulerar den emergenta enheten inom sig själv som ett föreställande kvasi-objekt. Helheten existerar också som en av de delarna som bygger upp helheten genom kvasi-objektet. Det är så att säga fraktalt. Kvasi-objektet är dock en joker. Den är egentligen ingenting, även om den måste ha en specifik existens i en viss situation för att fungera som ett sådant (bollen måste vara rund). Men alla kvasi-objekt kan i stort sett byggas av vad som helst. Så gemenskapen kan skapas och förstöras av i det närmaste vad som helst. En ring, en knapp, ett ting, en bit, en signal, luft med ett omslutande skinn. Kvasi-objekten. Dessa spöklika fenomen som är både relation och vara. De som försvinner, men bara nästan, genom vilkas relationer gemenskaper hålls samman. Relationen mellan människor och människor, mellan människor och objekt, de relationer mellan människor som objekt möjliggör och de relationer mellan objekt som människorna skapar.