Blay

Black Square

20:11:04 manetkurva: något som inte har gått upp för mig tidigare

20:11:20 marcink:  ja?

20:11:29 manetkurva: när IRWIN (vars konst ställs ut i kalmar just nu) gör Black Square on the Red Square

20:11:44 manetkurva: och lägger ut en svart skynke i en fyrkant på röda torget

20:11:55 manetkurva: så syftar det (delvis) på hitlers mustasch

20:12:04 manetkurva: det var den här bilden som gjorde att det gick upp för mig