Blay

Riksinternets fria nät hotat

Sveriges Riksinternet - portalen för Ditt fria nät - har idag fått en kravbrev från Sveriges television som kräver att “stjärnblomman” som finns på siten plockas ner, annars kommer rättsliga åtgärder att vidtas. Upphovsrätten används som vapen för att tysta ner satir? Riksinternet.se kommer såklart inte vika sig utan står stolt upp för det fria nätet. Läs bara programförklaringen:

Sveriges Riksinternet - med fritt Internet i fokus! > > I länder som USA, Storbritannien, Italien och Frankrike har ett > internet växt fram där kommersiella och/eller politiska särintressen > bestämmer innehållet och förvandlar det fria internet vi har vant oss > vid till en läskautomat där man mot betalning blir serverad > färdigpaketerad underhållning. Detta är skadligt för ett samhälle som > säger sig bygga på demokrati och mångfald. > > I det nya mediesamhället är informationen oändlig, svårsorterad och > svårtolkad. Avsändarna av budskap är allt svårare att identifiera. > Behovet av medier som arbetar enbart utifrån en analys av publikens > behov som medborgare i ett allt mer komplext demokratiskt samhälle är > alltså större än någonsin. > > Vi på Sveriges Riksinternet ska i den nya användarstyrda > medieverkligheten ha rollen att erbjuda ett utbud utifrån > grundkriterierna kvalitet, saklighet, opartiskhet, trovärdighet och > relevans. Därför arbetar våra främsta surfexperter heltid enbart för > att leta upp högkvalitativt Internetinnehåll till medborgarna. Högt > blandas med lågt, allvar med humor. Från det bredaste breda till det > smalaste smala. Ingen ska sakna något. Givetvis är allt reklamfritt. > > Eftersom Public Service också har ett demokratifrämjande uppdrag kan > Ni användare också kommentera på innehållet. Riksinternets egna > moderatorer ser givetvis till att hålla hög nivå på debatten. > > Sveriges Riksinternet är från den 1 april 2009 automatisk startsida på > alla svenska Internetabonemang - för Din rätt till ett fritt nät! > > Ps. Du glömmer väl inte att betala Internetavgiften hos > Internettjänst? Ds.

SVT:s brev: Stockholm den 19 mars 2009 Ang. varumärkes- och upphovsrättsintrång Sveriges Television AB (SVT) har uppmärksammat att websidan www.riksinternet.se, vars domän Ni uppges vara ägare till, använder SVT:s “stjärnblomma” i logotypen för sidan. SVT har dels genom varumärkesregistrering en ensamrätt till varumärket som utgörs av “stjärnblomman”, dels upphovsrätt till det verk som “stjärnblomman” utgör. Användningen av “stjärnblomman” på websidan innebär således ett intrång i både SVT:s varumärkesrätt och upphovsrätt. SVT kräver att Ni omedelbart upphör med användningen av “stjärnblomman” på websidan. Om inte användningen omedelbart upphör kan SVT komma att vidta rättsliga åtgärder i ärendet. Sveriges Television AB [signatur] Carl-Johan Allansson Bolagsjurist SVT Juridik