Blay

Forsk på Etech09

Rose White - sociolog och medlem i hackerspacet NYC Resistor - höll föredrag om uppsvinget för hackerspaces de senaste åren på ETech09, en O’reilley-organiserad konferens om “emerging technology”. Årets tema var starkt influerat av finans-, klimat-, och energikris och flera föredrag behandlade diverse tillvägagångssätt för att effektivisera resursutnyttjandet. Jag lägger helt enkelt in hennes slajds nedan och ber er uppmärksamma slajd #13  - en vacker bild på Forskningsavdelningens"logga" laserutskuren hos 1scale1 på K3 i Malmö. Missa heller inte PDF:en Building a Hacker Space som det refereras till på slajd #10. Collaborative Play