Blay

Bok/papper

Missa inte vad Copyriot skriver om postdigitala böcker. Istället för en linje från analogt till digitalt får vi många olika sätt som digital information och konkreta analoga sammanhang och objekt kan kopplas samman. Mycket spännande händer inom tryckerikonsten idag som förtätar trådarna mellan digitalt och analogt. Se inte minst rapporterna från bookcamp/papercamp. Låt oss hoppas att drömmar om perfekta digitala copyrightekonomier inte står ivägen för utforskandet av dessa möjligheter! Det börjar ärligt talat bli tröttsamt att svenska upphovsrättsindustrier är så intellektuellt isolerade i sitt branschtänk.