Blay

Theremin och lampa

Mycket bra forsk på forskningsavdelningen igår? Jag byggde en theremin-liknande oljudsmaskin med hjälp av fotoresistor, arduino och piezo transducer…Denna fantastiska komponent!... Andra byggde en discolampa kopplad till datorn som börjar snurra och blinka vid positivt svar på ping-försök. Fantastiskt onödigt! Fick frågan av ChrisK hur jag tyckte att detta relaterade till förra inlägget om tinkande, pysslande och byggande och svarade:

Jag skulle säga att thereminen var ett tinkande. Det rörde sig om att > testa värden och komponenter för att se vilka resultat det gav. Lampan > började som ett rent pysslande med ett objekt men övergick sedan till > byggande av en specifik funktion som i sig inte direkt fyllde någon > praktisk funktion. Sen kan man naturligtvis bryta ner varje > process i mikropysslande, nanotinkande och picobyggande.

Så här byggs ett aktörsnätverk upp, skulle Latour säga. Av trevande mellan dessa olika aktiviteter. Indelningen av dem må vara godtycklig, men det viktiga är att illustrera olika sätt på vilket tänkandet och handskandet med objekt och teknologi hör samman.