Blay

Test av terminologi kring objekt

Vi kopplar tre begrepp till tre egenskaper och tre användningsområden: Objekt - Materiella kvalitéer (tinka) Artefakt - Objekt som en del av ett aktörsnätverk (pyssla) Ting - Artefakt som matter of concern. (bygga) Vi kan ta ett av Latours exempel - Rymdfarkosten Colombia som ju exploderade vid starten 1:a februari 2003. Latour använder två terminologier här. Matter of fact och matter of concern. Innan starten var rymdfärjan ett matter of fact. Det var en rymdfärja och den skulle flyga ut i rymden. Inga konstigheter. Efter explosionen har den dock förvandlats till ett matter of concern. Något kring vilket det skapas utredningar, anklaganden, forskning, insamlande av bevis osv. Så enligt ovanstående terminologi: Rymdfärjan står redo för start. Den är dels ett objekt med en viss uppsättning materiella egenskaper, vissa förmågor. Den är dels en artefakt, dvs en del av aktörsnätverket NASAs rymdprogram. I det här nätverket ska den uppfylla en viss funktion och är sammankopplad med vissa delar av nätverket som teknologi för uppskjut, astronauter, media, forskning m.m. Efter explosionen - ett ting. Ett ting runt vilket ett nätverk samlas för att försöka bestämma det. Ett till exempel att pröva terminologin på - the pirate bay. Ett objekt att tinka med. Det var såklart precis så Pirate bay uppstod. Som en utforskande av en teknik som på samma gång var en läroprocess. En artefakt att pyssla med. Pirate Bay är en material-kraft, öppen för att utforska de inneboende logikerna hos. Man kan göra mycket med hjälp av pirate bay, som att ladda ner tv-serien 24, dela ut sin egen bok, använda för att generera statistik. Ett ting att bygga kring. Pirate Bay blir ett ting när Pirate Bay samlar ett nätverk som försöker bestämma vad det är. Det har helt klart skett, inte minst kring rättegången. Kring Pirate bay bygger olika aktörer historier, teatrar och bevis - allt i syfte att bestämma tinget Pirate bay på ett visst sätt. Terminologin känns något ansträngd vid detta laget, men kan helt klart utvecklas. Föreslå gärna andra sätt att använda den!