Blay

Ping, pong, plong.

Blay trillar in igen. Det har grävts, organiserats och samlats, men för lite kommunicerat. Nu ska det byggas igen. Tänkas klart. Jag lämnar en del av det där andra åt sidan och knackar fram de gamla bokstäverna. Än finns dock saker att göra. En buss ska återvända hem, ett spektakel affirmeras, ett likhetstecken skall klargöras. Sen. Kanske paus. Fokus.