Blay

Moln, moln, moln

Kevin Kelly har hittat ett kraftfullt fakta. Webben är bara 5000 dagar gammal. Inte år. Dagar. Allt vi ser omkring oss, allt vi tar för given, all information, all musik, film, bilder. Alla människor och berättelser. De har kommit till webben någon dag under dessa 5000 dagar. Tio år sedan. Vem skulle ana allt detta, fritt tillgängligt, taget gör givet. Det som förutspådde det skulle blivit klassad som galning. Tio år sedan. Kelly berättar hur Wired föreställde sig att internet skulle bli som tv fast bättre, med fler kanaler. Knappast. Nästa 5000 dagar i internets liv? Hur kan vi föreställa oss det utan att tänka web2.0, fast bättre? Kelly säger - En maskin. Internet har blivit en maskin. Noll avbrott. Slukar fem procent av jordens elektricitet. Nu ger vi den en kropp, känslelorgan med vilka den erfar världen, blir varse om världen. Cloudbook. En molnterminal. Varje maskin (-användare) snuddar enbart vid molnet och hämtar dess information. En minimal uppkoppling med maximal överföringshastighet. Molnet reglerar tillgången. Lokal lagring? Ett meningslöst begrepp. Däremot olika grader av tillgång, läs- och skrivrättigheter och tillförlitlighet till lagring och åtkomst; oerhört viktigt. Alla objekt kommer att molna, lära sig kommunicera med molnet. Molnet är ett svart hål som suger upp alla objekt. Tidiga visioner om denna nya värld tänkte sig en gammal värld av atomer och en ny värld av information. Atomernas lagar gällde inte i informationens virtuella värld. Vad som istället har kommit att hända är föreningen av atomer och information. Inbäddandet av digital kommunikation i atomstrukturer. Det ömsesidiga beroendet mellan atomstrukturer och informationsstrukturer. Samma lagar för all information, all media. För er som glömt dem: - Kopior har inget värde - Värdet är i det o-kopierbara - Media är strömmar - Nätverkseffekten Nätverkseffekten, ja. Enkelt förklarad av Kevin Kelly: Personen som köpte den första faxen var en idiot. Det fanns ju ingen att faxa till. Det gör den här personen till en missionär för den nya tekniken, som övertygar alla bekanta att skaffa fax. Värdet på den egna faxen ökar ju fler som skaffar en. Det gör också att nya teknologier får svårt att konkurrera eftersom de måste börja med den första användaren där värdet är noll. VIlken teknik äger ditt sociala nätverk? Hur enkelt kan du migrera det? Nätverkandet, sammankopplandet innebär en invertering av Macluhans ståndpunkt att maskiner är utvidgningar av människans sinnen. Tvärtom. Människan är maskinens sinnesorgan, det kollektiva förhöjda medvetandet. Inte längre “The Man-machine”.