Blay

Föreläsning - Kultur är maskiner

Föreläsning från Malmö Högskola 10 December. Öppen, men del av en kurs i webbutveckling. Kör fullscreen för att se noterna - får gärna läsas som instruktioner för musik.