Blay

Pirates of the Amazon takedown

Pirates of the Amazon är en add-on till Firefox som förändrar upplevelsen av amazon.com genom att lägga till en knapp med texten “download 4 free” vid varje produkt och sedan länka till en motsvarande torrent hos pirate bay. Projektet är skapat av två studenter vid Media Design M.A. på Piet Zwart institutet i Rotterdam i en kurs ledd av mediahistorikern Florian Cramer. Han har nu gått ut med nyheten om att Pirates of the Amazon har tagits ner efter hotfulla brev från Amazons advokater, trots att allt programmet gör är att länka samman de två sidorna genom att göra en sökning på Pirate Bay med titeln på Amazon som sökord.

With the take down notice from Amazon.com, our students have been > scared away from pursuing their art, research and learning in our > institute.

Cramer beskriver hur detta skapar ett forskningsklimat där studenter censurerar sig själva genom att undvika projekt som ställer kontroversiella frågor kring samtida kultur. Vad Florian Cramer…Schysst grabb, verkligen. Gillar honom väldigt mycket. Skriver bra gör han också. Dessutom är han tysk. Och nu testar jag att göra längre kommentarer här… beskriver som mest stötande menar han dock vara de kommentarer projektet fått på bloggar och forum.

Unlike in a comparable situation only a couple of years ago, the > majority of commentators failed to see the highly parodistic and > artistic nature of “Pirates of the Amazon”.

Förutom att vara humoristiskt och ett enkelt med smart hack menar Cramer att vi bör se det som en kommentar över den mediakultur som skapar en så stor överlappning av innehåll mellan Pirate Bay och Amazon. Tar man en titt på kommentarerna på exempelvis digg.com eller Torrentfreak ser man också hur många direkt kopplar detta till affärsmodeller och antipiratjakt. Flera uttrycker upprördhet över att add-ons som denns kommer leda till allt från att Amazon höjer sina priser (pga av låga priser ses de som “one of the good ones”) till att antipiratjakten kommer hårdna när projektet visar att det “så uppenbart handlar om stöld”. Den totala bristen på utrymme för frågeställningar har skapats av en allnärvarande rädsla för vilka makraekonomiska effekter varje uttalande kan komma att få. Pirates of the Amazon lägger ju inte direkt till någon funktionalitet utan tydliggör bara det som alla vet - via Pirate bay kan man få tag i material som i hög grad överlappar vad amazon.com har. Ett klimat där försök till att ställa frågor eller utforska möjligheter med mjukvara möts av påhopp och hot om stämningar från advokater kan bara beskrivas som paranoia. Ett sådant klimat är det största hindret mot utvecklingen av nya sätt att relatera till och skapa communities kring digital kultur. Ibland är det lätt att glömma bort hur långt fram utforskandet och experimenterandet med nya sätt att digitalt relatera tll exempelvis musik skulle kunna vara om upphovsrättsparanoian inte fanns. Till skillnad mot vad man hör från upphovsrättsindustrin - att det är den paranoian som kommer bidra till utvecklandet av nya tjänster för musik på nätet - innebär den bara stagnation.