Blay

Förslag till nytt ord:

Trejsa. Verb. (eng. trace) Spåra / Följa / Söka / Skissa / Kalkera / Utstaka Även Trejs. subst. Spår / Märke / Smula