Blay

Maktbasen - Norsk sociogram

Från NRK kommer maktbasen - sociogram över norska politikers företagsintressen. Föredömligt ur panspektrisk synvinkel, men också ett bra exempel på hur en etablerad medieaktör kan använda sina resurser till att göra något kring data som även andra kan ha nytta av.