Blay

Teleskopisk text

Intressant textkoncept från Joe Davis på telescopictext.com. Det är riktigt bra för att kunna skriva täta texter med mycket referenser och begrepp som även kan expanderas av de som inte är hemma på ämnet och då får läsa en längre text för att få samma förståelse. Potentiellt, som i nån slags Borges-novell, kan detta expanderas till all världens lagrade text. Till och med, eftersom det är datorer vi har att göra med, kan den inkludera ännu ej skriven text (och givetvis andra format än text).