Blay

P

Föredrag om ACTA imorgon. Idag pratar bland annat Oscar Swartz om FRA-lagen och ett antal webb-hippies om frihet. Howard Rheingold går på nu.