Blay

Föreläser nästa vecka

…på SPLAB i Malmö om nätverkskulturens roll i revitaliseringen av städer.