Blay

Niklas Lundblad:

Kopplingen mellan nätverksarkitektur och fysisk arkitektur löses upp.

Copyriot refererar från seminariet upphovsrätten 2030…