Blay

Ekologi, Design, Teknologi

En mycket fräsch, ny grön våg sveper över oss. En som bygger på innovation istället för moral och smarta interventioner istället för motsträviga anpassningar. Den verkar genom att “hacka” det moderna konsumtionssystemet snarare än att vara antagonisktiskt mot det. Miljömedvetet tänkande, intelligent mikroteknologi och integrerade designlösningar är grundstenarna. Med Giddens ord kan vi säga att utopin inom det ekologiska tänkandet är ersatt med en utopisk realism: “This, to Giddens, is a difference between pointless utopianism and useful utopian realism, which he defines as envisaging “alternative futures whose very propagation might help them be realised”. By ‘utopian’ he means that this is something new and extraordinary, and by ‘realistic’ he stresses that this idea is rooted in the existing social processes and can be viewed as their simple extrapolation.” /wikipedia Själv-vattnande inomhusträdgård för dig med grön blick, inte fingrar. Det rör sig om ett oemotståndligt legitimitetsutbyte mellan ekologi, design och teknologi. Detta får inte bara diskursiva effekter utan kan även ge folk en mer vänlig inställning till ett hållbart levende, vilket såklart är trevligt. Låt oss titta på de tre områdena var för sig och deras legitimitetsproblem: Design - Design i sig är såklart väldigt enkelt att kritisera för ytlighet och meningslöshet. Teknologi - Å ena sidan nördigt och introvert, å andra sidan byråktari och instrumentalism. Hursomhelst väldigt osexigt. Ekologi - Mossigt, ansträngande, anti-modernitet. En angelägenhet enbart för människor med skägg. Legitimitetsutbyte kan motverka dessa problem. Apple blir väldigt framgångsrika genom att koppla ihop design och teknologi. Teknologin blir sexig och designen blir funktionell. Apple är dock sårbart när det gäller energi- och miljöfrågor och de är öppna för en kritik av deras ansvarslösa, konsumtionsinriktade kreativitet. Men triangeln ekologi, design och teknologi är svårslagen. Ekologin slutar vara mossig och jobbig när den kopplas samman med snygg design och smart teknologi. Designen slutar vara ytlig när den kopplas samman med kunskapstyngd teknologi och livsviktig ekologi. Teknologin slutligen slutar vara instumentellt ansvarslös när den kopplas samman med den kreativa designen och den hållbara ekologin. [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rzb3VFi3Sew] Presentation av Sustainable Dance Club i Rotterdam. Effektiviteten i dessa system kan jag inte säga något om, men det är spännande att konceptuellt tänka på den här typen av nätverk integrerade i vardagen, oavsett om det är information eller energi. Hur gränsen mellan inomhus/utomhus, teknologi/natur och konst/teknik/liv smulas sönder. Vi kan fråga oss om den här sprickan som öppnats representerar att naturen blivit teknologisk, dvs. kontrollerbar eller om det är kontrollen över teknikens spridning som gått förlorad.